Hội nghị đẩy mạnh các tiêu chuẩn bảo mật cho Blockchain

0
132

Những hội nghị tập trung vào Blockchain đang làm việc để nâng cao việc bảo mật cho các ứng dụng công nghệ.

Trong một chương trình truyền thanh mới được diễn ra trong tuần qua bởi Rep. Pat Tiberi, Chủ tịch Ủy ban kinh tế chung của Hạ Viện, đồng chủ tịch David Schweikert của hội nghị Blockchain tiết lộ rằng nhóm này đang hoạt động với các tổ chức như Viện công nghệ Massachusetts (MIT) và Viện công nghệ và tiêu chuẩn quốc gia (NIST) để khám phá những phương pháp tiếp cận.

Schweikert nói với Tiberi, trong số những lá đơn rõ ràng có thể hoạt động, kể cả việc đưa ra những hồ sơ bệnh án của blockchain, ông tuyên bố “chúng ta có thể bảo mật blockchain”.

Cuộc họp kín của hội nghị blockchain là một nhóm người mà tìm cách để nâng cao công nghệ trong cơ quan lập pháp Hoa Kỳ, cũng như đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ cho công chúng. Cuộc họp kín này, được chủ trì bởi Rep. Jared Polis, được giới thiệu vào tháng 9 năm ngoái.

Nói rộng hơn, Schweikert đã chứng tỏ với nhóm trong việc tán thành bảo mật Blockchain trên phạm vi toàn cầu.

Ông đã nói trong chương trình truyền thanh:

” Công việc của chúng tôi cũng như các thành viên trong hội nghị …. để nắm lấy và theo một vài cách truyền bá Phúc âm, những điều này có thể có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế xã hội”.

Schweikert tiếp tục cho rằng blockchain là một trong những “ý tưởng tao nhã” có thể làm cho xã hội phát triển hơn.

Rate this post